Tvorba, písanie a učenie sú odlišné výzvy, ale skvele sa dopĺňajú