„EXISTENCIA JE POHYB. AKCIA JE POHYB. EXISTENCIA JE DEFINOVANÁ RYTMOM SÍL V PRIRODZENEJ ROVNOVÁHE.“ R. LABAN

Labanov odkaz sa pre mňa stal silnou inšpiráciou a impulzom k rozbehnutiu aktivít na rozvoj komunity ľudí, ktorí pohyb považujú za fascinujúci prostriedok tvorivého osobného rastu.

So skvelým tímom sme v rámci projektu Labanov ateliér Bratislava – platforma pre tanec a pohyb zrealizovali od roku 2008 viacero významných aktivít: medzinárodné konferencie, letné školy, akreditované vzdelávanie a boli sme súčasťou európskeho projektu European Laban Platform.

Učenie a výskum v rámci LAB obohacuje moje akademické pôsobenie na VŠMU o ďalší rozmer. Učenie vnímam ako spôsob umožniť ostatným rozvinúť blízky vzťah k svoju telu cez jeho citlivé vnímanie, ocenenie a využitie pri dosahovaní nevšedných zážitkov, ktoré tanec poskytuje. Osobitne sa venujem rozvoju kreatívnych metód vzdelávania v tanci.

 

Viac informácií o LAB nájdete na www.labanbratislava.sk