CHOREOGRAFIU SOM SA UČILA PRAXOU. FASCINUJE MA AKO PROCES POZNÁVANIA ÚŽASNEJ KOMPLEXNOSTI, KTOROU TANEC DISPONUJE. STÁLE JE ČO OBJAVOVAŤ, PRETOŽE IDE O ŽIVÉ UMENIE.

Endless Shift (2019)

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Hudba: Martin Polák, Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Masky: Marek Štuller
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografia a performancia: Silvia Sviteková, Lukáš Bobalík

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Kto je kto? Východiskovou ideou choreografie bolo hľadanie možností uchopia existenciálneho napätia, ktoré je podstatou života. Napätia, ktoré vibruje a osciluje, ktoré je niekedy neviditeľné a niekedy také neprehliadnuteľné, že zatieňuje všetko ostatné. Osobité napätie udržuje kruh, z ktorého občas vystúpime, ale vtiahne nás späť. Projekt mal premiéru pri príležitosti 140. výročia narodenia Rudolfa Labana v Divadle Lab DF VŠMU 18. decembra 2019.

Prečítajte si recenziu Mareka Godoviča

Autorka fotografií: Mária Drábeková

Zem (2019)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Veronika Škutová, J. S. Bach
Kostýmy: Terézia Kosová
Svetelný dizajn: Michaela Pavelková
Tanec: Jakub Cerulík, Klára Fábryová, Hana Gallinová,
Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová, Beáta Rekemová, Nela Rusková, Matúš Szeghő, Alica Šaling

Choreografia Zem vznikla ako výstup môjho choreografického výskumu s názvom Individualita verzus skupina v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.   Výskum a tvorba boli inšpirované myšlienkou pohybových zborov Rudolfa Labana, ktorých základom bol rozvoj schopnosti tanečníkov fungovať ako živý organizmus, kde každý člen skupiny spoluvytvára skupinovú dynamiku. Tanec sa odohráva v priestore, zem je v ňom vždy akosi samozrejme prítomná. Zem nás nesie. A zjavne dnes od nás potrebuje viac pozornosti. Premiéra sa uskutočnila 20. septembra 2019 v Divadle DF VŠMU Lab na Svoradovej ulici v Bratislave. Dokumentačný text k výskumu nájdete tu.

Autorka fotografií: Mária Drábeková

Cítiť (ne)viditeľné (2018)

Koncept a umelecké vedenie: Marta Poláková
Performancia: Viktória Komolíková, Mária Lazúrová, Viktória Malá, Kristína Miklovičová, Rebecca Smudová, Silvia Sviteková, Michal Toman, Lukáš Záhorák

Site-specific predstavenie realizované 21. a 23. septembra 2018 v mestskom parku na Svoradovej ulici v Bratislave bolo výstupom výskumného projektu v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. Hlavnou témou choreografického výskumu bolo hľadanie prienikov medzi architektúrou a choreografiou s využitím pohybových teórií Rudolfa Labana. Práca v parku podporila skúmanie rozšíreného zmyslového vnímania zámerným limitovaním zrakových vnemov, jeho vplyv na prežitok v tele (cítenie toho, čo sa deje v prítomnom okamihu tu a teraz) a následne na performanciu v danom priestore s jeho osobitou atmosférou. Dokumentačný text k výskumu nájdete tu.

pODPORa (2017)

Choreografia: Marta Poláková
Réžia: Tomáš Procházka
Dramaturgia: Marta Poláková, Tomáš Procházka
Hudobný koncept a supervízia: Daniel Matej
Hudba: Martin Polák & Tibor Feledi
Kostýmy: Simona Vachálková
Scénografia: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn a objekty: Robert Polák
Asistencia partneringu: Daniel Raček
Tanec, pohybový materiál a texty: Barbora Janáková, Eva Priečková, Silvia Sviteková, Matúš Szeghő, Andrej Štepita

Projekt skúmal telesne aj metaforicky otázku vzťahu podpory a odporu, ktorý sa zaujímavo odráža aj v ich verbálnom vyjadrení v slove pODPORa. V tomto projekte som spolupracovala so jedinečnou zostavou tanečníkov najmladšej generácie (dnes členov zoskupenia MimoOs). Mojím zámerom bolo stimulovať ich autentickú výpoveď a dať priestor rozvoju ich individuálneho performatívneho potenciálu v rámcoch môjho vnímania tanca a choreografie. Ďalším osobitým prínosom projektu bola pre mňa obohacujúca spolupráca s mladým režisérom Tomášom Procházkom. Premiéra sa uskutočnila 15. a 16. októbra 2017 v Tanečnom divadle Ifjú Szivek.

Autor fotografií: Noro Knap

Tanečná lekcia (2016)

Text, choreografia, performancia: Marta Poláková
Dramaturgická spolupráca: Tomáš Procházka

Kratší sólový kus, v ktorom som transformovala skúsenosť bytia v tele do myšlienkových pohybov o (súčasnom) tanci. Projekt bol uvedený 5. decembra 2016 v Štúdiu SND. Tu nájdete recenziu Kataríny Zagorsky

Pocitové rozUmenie (2015)

Koncept: Marta Poláková
Choreografia: Marta Poláková, Yuri Korec, Peter Šavel
Réžia: Tomáš Procházka
Hudba (live): Martin Polák, Tibor Feledi
Tanečníci: Barbora Janáková, Lukáš Bobalík, Eva Priečková, Branislav Bašista, Simona Droppanová, Andrej Štepita

Predstavenie bolo vytvorené pre priestor bratislavskej kaviarne Urban House na Laurinskej ulici v Bratislave s cieľom priblížiť súčasný tanec divákom, ktorý ho na tomto mieste neočakávajú. S Yurim Korcom, Petrom Šavelom a režisérom Tomášom Procházkom sme položili tanečniciam a tanečníkom, ktorí sa v tom čase len chystali vstúpiť na scénu súčasného tanca: Prečo robíte tanec? Prečo práve takýto tanec? Prečo chcete, aby si ho ľudia všimli? Čím môže súčasný tanec pritiahnuť? Ako pritiahnuť divákov k neobvyklému zážitku bez použitia klišé? Choreografia a performancia sa sústreďovali na maximálne využitie zmyslov, ktoré tvoria vstupnú bránu cítenia a porozumenia nielen tanca, ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Premiéra sa uskutočnila 5. októbra 2015 v rámci medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Reprízy sa odohrali v Urban House a od roku 2016 v produkcii zoskupenia MimoOs aj v mnohých iných mestách na Slovensku a v Českej republike.

Autor fotografií: Vladimír Slaninka

SOLO: Endings / Beginnings (2013)

Choreografia a performancia: Marta Poláková
Dramaturgia: Maja Hriešik
Hudba: Martin Polák & Tibor Feledi
Kostým: Simona Vachálková
Vizuál: Branislav Vincze
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografická asistencia: Yuri Korec a Peter Šavel

Tento sólový projekt bol mojím ohliadnutím sa za vyše dvadsaťročnou tvorbou. Intímna výpoveď sa dotýkala témy starnutia (v kontexte tanečného umenia vnímanej ešte chúlostivejšie ako v každodennom živote). Choreografiou som vytvárala pomyselný medzi-priestor pre reflexiu vývoja, dozrievania a prelínanie vrstiev starého a nového. Premiéra sa uskutočnila v rámci projektu Kore(n)ie súčasného tanca 2. decembra 2013 v Štúdiu SND.

Autor fotografií: David Trčka

Horúčava (2012)

Choreografia a réžia: Marta Poláková
Dramaturgická spolupráca: Zuzana V. Očenášová
Hudba: Martin Polák & Tibor Feledi, Peter Tóth/Dan
Ferenčík/Peter Čaputa
Kostýmy a scéna: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografia a performancia: Magdaléna Čaprdová, Anna Hurajtová, Barbora Janáková, Ladislav Cmorej, Emil Leeger, Lukáš Homola

Tanečné divadlo o tom, čo sa s nami deje, keď teplota stúpa. Keď sa pohyby spomaľujú a tep sa zrýchľuje. Voda robí kožu klzkou, čo sa deje v duši? Medzi mužmi a ženami? Tento projekt bol pre mňa veľkou výzvou, pretože som mala skvelý tím tanečníkov – skúsených s osobitým šarmom, aj začínajúcich profesionálov s entuziazmom. Alchýmia medzi nimi umožnila vytvoriť predstavenie, ktoré rezonovalo humorom a nasadením. Premiéra bola uvedená 26. novembra 2012 v rámci festivalu LabanFest ´12 v Štúdiu SND.

Autor fotografií: David Trčka

Hladká hrana (2009)

Choreografia a réžia: Marta Poláková
Scenár: Zuzana Vasičáková Očenášová
Hudba: Michal Novinski, Oskar Rózsa
Dramaturgická spolupráca: Jozef Dolinský ml.
Scéna a kostýmy: Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Choreografia a performancia: Renáta Bubniaková (Ptačin), Magdaléna Čaprdová, Miloš Galko, Marian Labuda ml., Martina Lacová, Benito V. Šoltys

Tanečné divadlo o vzťahoch v modelovej slovenskej rodine, ktoré vychádzajú na povrch po smrti „omy“, keď je každý člen rodiny nútený obrusovať hrany svojich vzťahov. V tomto projekte som prvý raz využila Labanovu analýzu pohybu ako choreografický nástroj pri tvorbe charakterov jednotlivých postáv. Vďaka úžasnému tímu tanečníkov sa podarilo vytvoriť predstavenie, ktoré oslovilo aj bežných divákov. Projekt mal premiéru 13. decembra 2009 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v rámci LabanFest ´09 – festivalu pri príležitosti 130. výročia narodenia Rudolfa Labana.

Autor fotografií: Noro Knap

Naplno (2008)

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Tanec: Magdaléna Čaprdová
Hudba: Michal Novinski, Eno
Svetelný dizajn: Robert Polák

Sólový kus vytvorený pre tanečnicu Magdalénu Čaprdovú skúmalo konfrontáciu intímneho a verejného, performerky a divákov, ktorých umiestnenie vytváralo nezvyklý hrací priestor. Premiéra sa uskutočnila 14. októbra 2008 na festivale Štyri (+1) deň tanca pre vás v Banskej Bystrici.

Spontánne nekompatibilní (2006, 2007)

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Hudba: Adam Kuruc
Kostýmy: Alena Kobielska
Text: Jana Skořepová
Svetelný dizajn: Robert Polák
Performeri: Magdaléna Čaprdová, Martina Lacová, Benito V. Šoltys, Radomir Milič

V tomto predstavení som skúmala vzťah pohybu a slova. Tvorba pohybového materiálu bola inšpirovaná súčasnou poéziou, ktorý bol ďalej tvarovaný snahou vystihnúť prostredníctvom pohybového slovníka a špecifickej kvality pohybu určité charaktery postáv. Text Jany Skořepovej tvoril ďalšiu vrstvu komunikácie medzi postavami.

Prvá verzia projektu mala bola v premiére uvedená na festivale Štyri (+1) dni tanca pre vás v Štúdiu tanca v Banskej Bystrici (11. októbra 2006) so živou hudbou skladateľa Petra Machajdíka a akordeonistu Borisa Lenka. Druhá verzia projektu na hudbu Adama Kuruca bola prezentovaná v rámci projektu Tanec pod pyramídou v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu 29. júna 2007. Projekt bol adaptovaný aj ako predstavenie pre stredné školy s názvom Manuál súčasného tanca(máj 2007).

Stroke (2005)

Koncept a choreografia: Marta Poláková
Réžia: Peter Bebjak
Hudba: Martin Turčan
Vizuál: Branislav Vincze
Kostýmy: Alena Kobielska, Zuzana Hudeková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Performeri: Danuša Hruškovičová / Katarína Vlniešková, Magdaléna Čaprdová, Marta Poláková, Radomir Milič, Milan Chalmovský, Peter Šavel

Dvojznačnosť anglického výrazu stroke (úder aj pohladenie) bol inšpiráciou skúmania prepojenosti medzi kontrastmi ako neoddeliteľnej súčasti medziľudských vzťahov. Premiéra sa uskutočnila 22. januára 2005 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Predstavenie hosťovalo na festivale Theaterkarussel vo Viedni, bolo tiež uvedené v divadle Pergola vo Florencii. Sólová časť predstavenia Bounded bola reflexiou uvedomenia si hĺbky primárneho puta v živote – vzťahu k matke. Sólo bolo uvedené aj na festivale MonoDance 2006 v Maďarsku.

Nielen telo (2003)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Vlk, Jozef Lupták
Scéna a kostýmy: Alena Agricolová (Kobielska)
Vizuál: Branislav Vincze
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Danuša Hruškovičová, Linda Konrádová, Stanislava Vlčeková, Juraj Korec, Andrej Petrovič, Marta Poláková

V tomto projekte som so skvelým tímom performerov skúmala expresivitu tela a intenzitu rôznych úrovní vzťahov. Premiéra sa uskutočnila 23. mája 2003 v rámci festivalu Bratislava v pohybe a v sezóne 2003/04 a predstavenie bolo uvádzané v ďalšej sezóne v repertoári divadla Aréna. Súčasťou predstavenia bola aj choreografia Body Thoughts. Predstavenie bolo uvedené v rámci prezentácie slovenskej kultúry Slovakia goes ahead 2003 v Londýne a Dubline.

Body Thoughts (2002)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba live: Jozef Lupták, Jozef Vlk
Kostýmy: Alena Agricolová (Kobielska)
Tanec: Danuša Hruškovičová, Linda Konrádová, Marta Poláková

V tejto choreografii som sa ponorila do tela a skúmala som identitu jeho rôznych častí a zároveň som si predstavovala, aký príbeh by vedeli rozprávať.  Premiéra sa uskutočnila 15. októbra 2002 vo Dvorane VŠMU v rámci projektu Asociácie súčasného tanca Tanec v Aréne, ktorý pravidelne uvádzal predstavenia súčasného tanca v rokoch 2000-2002. Predstavenie bolo uvedené aj v rámci projektu Art of Dance from Central Europe v Kodani (2002) a v rámci Semain de cultures étrangères v Paríži (2004).

e-motions (2001)

Koncept: Marta Poláková
Hudba live: Jozef Lupták, Jozef Vlk
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Peter Jaško, Milan Herich, Danuša Hruškovičová, Anton Lachký, Marta Poláková, Daniel Raček, Zdenka (Brungot) Svíteková

Predstavenie využívalo štruktúrovanú a voľnú improvizáciu a bolo uvedené v Divadle Aréna 4. decembra 2001.

Izby (2001)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Vlk
Scéna a kostýmy: Anita Szökeová a Alena Agricolová (Kobielska)
Svetelný dizaj: Robert Polák

„tenké steny oddeľujú intimitu životov a (ne)môžu ochrániť pred túžbou (spoznať, milovať, pochopiť, pomôcť…)“ Projekt som vytvorila pre Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Premiéra 12. októbra 2001.

„…Skutoční divadelní mágovia nás nútia vidieť to, čo v podstate existuje, hoci to nevidíme ani nepočujeme…“ (Z. Uličianska, časopis Tanec)

Spolu (2000)

Koncept, choreografia a performancia: Marta Poláková

V tomto kratšom kuse som sa pohrala so situáciou, keď sa jeden z tanečníkov nedostaví na predstavenia a druhý sa snaží celú choreografiu divákom priblížiť opisom a predvedením bez partnera.

Premiéra sa uskutočnila v rámci Platformy slovenského súčasného tanca v Divadle Aréna 15. novembra 2000. Projekt bol tiež uvedený na festivale Tanec Praha 2001 v Divadle Ponec.

Francúzske impresie (2000)

Choreografia: Marta Poláková
Tanec: Danuša Hruškovičová, Milan Kozánech, Juraj Lech, Marta Poláková

Hudobno-tanečný projekt na hudbu francúzskych hudobníkov Sergea Ferrara (akordeón) a Nicolasa Kloca (klavír). Projekt mal premiéru na Hudobnom lete v Trenčianskych Tepliciach 30. júla 2000.

Ženy (1999)

Choreografia: Marta Poláková
Scéna a kostýmy: Marija Havran
Projekcia: Miriam Petráňová
Hudba: Martin Burlas, Jozef Vlk, Tipsy, Gejza Dusík, Michal Nyman Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Lucia Holinová, Eva Klimáčková, Katarína Mojžišová (Zagorski), Marta Poláková

V tomto projekte som sa inšpirovala skúmaním otázky postavenia ženy v spoločnosti. Súčasťou predstavenia bolo scénické stvárnenie poviedky Kate Chopin Hodvábne pančuchy (Aspekt 1/98) herečkou Milkou Zimkovou. Premiéra 29. júna 1999 v Divadle Aréna.

Communication Performance Project (1997)

Koncept: Marta Poláková
Tanec: Danuša Dolinková (Hruškovičová), Lucia Holinová, Marta Poláková
Hudba: Boris Lenko, Marek Piaček, Peter Zagar
Kostýmy: Klára Soukupová
Scénografia: Laura Mešková
Svetelný dizajn: Robert Polák

Projekt vychádzal z otvoreného tvaru predstavenia a živej komunikácie tanečníkov a hudobníkov. Premiéra sa uskutočnila 22. novembra 1997 v Divadelnom klube MKC Školská. Jeho podoba sa pri rôznych uvedeniach transformovala aj vďaka prizvaným hosťom.

Though I closed myself as fingers creative (1996)

Choreografia: Willi Dorner, Marta Poláková
Hudba: Peter Zagar
Kostýmy: Simona Vachálková
Scéna: Andreas Braito
Svetelný dizajn: Martin Walitza

„On hľadá ju, ona hľadá jeho, on hľadá sám seba, ona hľadá sama seba. On sa hľadá v nej, ona sa hľadá…“ Projekt realizovaný v produkcii Cie Willi Dorner mal premiéru 14. februára 1996 v Künstlerhaus vo Viedni.

Čo vidím, čo počujem (1995)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Peter Zachar, Lubomír Burgr
Svetelný dizajn: Robert Polák
Performancia: Marta Poláková a Martin Ondriska

V sólovom projekte vytvorenom v spolupráci s Martinom Ondriskom som sa inšpirovala snovými prvkami. Premiéra 3. marca 1995 v Dome kultúry Ružinov.

Fivelines (1994)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Vlk
Kostýmy: Simona Vachálková
Scénografia: Architektonický ateliér Bogár, Urban, Králik
Svetelný dizajn:
Tanec: Martina Bicáková, Monika Horná, Marta Poláková, Ľuboš Kľučár, Martin Piterka

V sólovom projekte vytvorenom v spolupráci s Martinom Ondriskom som sa inšpirovala snovými prvkami. Premiéra 3. marca 1995 v Dome kultúry Ružinov.

Kruh (1993)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba (live): Jozef Vlk, Martin Burlas
Tanec: Martina Bicáková, Monika Horná (Čertezni), Katarína Krnová, Martin Piterka, Marta Poláková

Projekt inšpirovaný rôznymi životnými cyklami mal premiéru 28. júna 1993 v Divadle Astorka.

Nový projekt (1992)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba (live): Jozef Vlk a Peter Machajdík/Martin Burlas
Scéna a svetelný dizajn: Robert Polák
Kostýmy: Danica Morárová
Tanec: Marta Poláková a Monika Horná (Čertezni)

Projekt bol vytvorený v podzemných priestoroch Galérie M+ na Laurinskej ulici v Bratislave, kde mal premiéru v marci 1992. Jeho javisková adaptácia bola uvedená v Divadle Astorka (Korzo ´90) v júni 1993.

Somthing in the way (1992)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Vlk
Kostýmy: Simona Vachálková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Performancia a tanec: Martina Bicáková, Monika Horná (Čertezni), Luboš Kľučár, Katarína Krnová, Martin Ondriska, Martin Piterka, Marta Poláková, Jozef Vlk.

Projekt vznikol v spolupráci s členmi divadelnej spoločnosti Hubris. Premiéra sa uskutočnila 10. decembra 1992 v Divadle Astorka (Korzo ´90).

Zachyť pád (1991)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: George Winston
Kostýmy: Danica Morárová
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Monika Horná (Čertezni), Marta Poláková, Anna Sedlačková, Martina Sedláková (Bicáková).

Choreografia inšpirovaná kvalitou vody. Projekt mal premiéru 20. decembra 1991 v Dome kultúry Ružinov.

Bod na horizonte (1991)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Vlk
Kostýmy: Danica Morárová
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Monika Horná (Čertezni), Marta Poláková, Martina Sedláková (Bicáková), Jozef Vlk

Projekt mal premiéru 8. júna 1991 v Dome kultúry Ružinov.

Aspekty (1990)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Bán, Jozef Vlk
Scénografia a kostýmy: Slavomír Fondrk a Simona Vachálková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Otto Adamec, Martina Sedláková (Bicáková), Marta Poláková, Kamila

Predstavenie v dvoch častiach (Stretnutie a Aspekty priestoru) predstavilo jedno z prvých nezávislých tanečných zoskupení na Slovensku a dato, ktorého práca smerovala k súčasnému tancu a tanečnému divadlu. Premiéra sa uskutočnila 10. decembra 1990 v Divadle P. O. Hviezdoslava.

Aspekty (1990)

Choreografia: Marta Poláková
Hudba: Jozef Bán, Jozef Vlk
Scénografia a kostýmy: Slavomír Fondrk a Simona Vachálková
Svetelný dizajn: Robert Polák
Tanec: Otto Adamec, Martina Sedláková (Bicáková), Marta Poláková, Kamila

Predstavenie v dvoch častiach (Stretnutie a Aspekty priestoru) predstavilo jedno z prvých nezávislých tanečných zoskupení na Slovensku a dato, ktorého práca smerovala k súčasnému tancu a tanečnému divadlu. Premiéra sa uskutočnila 10. decembra 1990 v Divadle P. O. Hviezdoslava.